Westland

Westland herbergt het grootste aangesloten tuinbouwgebied van Nederland en vormt het kloppend hart van de greenport Westland-Oostland met tal van internationaal georiënteerde bedrijven die actief zijn in de tuinbouwsector. Innovatie, techniek en duurzaamheid zijn belangrijk in deze greenport. Veel bedrijven in Westland werken al intensief samen op dit terrein, juist als het gaat om het vergroten van kennis. De internationale opleiding ‘teelt en techniek’ is daar een mooi voorbeeld van. MBO Westland biedt een keur aan opleidingen, die kennis in het tuinbouwcluster versterken. Uniek is het Groene Lyceum, gericht op het kennismaken met de omgeving, met de greenport en alle bedrijvigheid erom heen.

De eerste stappen naar de bouw van de, fysieke locatie, Greenport Horti Campus Westland zijn gezet met onder andere het tekenen van de voorovereenkomst tussen de GHC-partners en FloraHolland voor de aankoop van 26.000 m2 grond. Hier zal het regionaal en internationaal kennis- en opleidingscentrum gebouwd worden, op grond van Trade Parc Westland. Dit moet dé plek worden waar de tuinbouwsector mensen gaat opleidden en kennis ontwikkeling zal plaatsvinden op verschillende gebieden binnen de tuinbouw, voedselproductie en sierteelt. Maar waar ook bedrijven, studenten en partners samen zullen komen om dit te realiseren. Bedrijfsleven, onderwijs en overheid bundelen zo hun krachten om te investeren in het ‘groene talent’ van de toekomst. Kennis dicht bij de praktijk brengen wordt hier dus erg serieus genomen.

De officiële aftrap van de Greenport Horti Campus Westland heeft op 25 November 2015 plaatsgevonden bij FloraHolland, een tweede stap richting het realiseren van de campus, het regionaal en internationaal kennis- en opleidingscentrum in Westland. Klik hier voor het persbericht van deze kick-off.

GHC Westland / World of Westland (WOW)

In de GreenportGids vind u alle GHC Partners en contactpersonen in de regio Westland.

GreenportGids/Westland

Uw naam*

Uw email*

Telefoon

Hoe kan GHC Westland u helpen?

Uw vraag


Partners

Theo Duijvestijn, Wethouder EZ, Gemeente Westland
“Willen we onze voorsprong op het gebied van kennis en innovatie behouden dan is de Greenport Horti Campus van vitaal en groot economisch belang voor de Greenport Westland-Oostland-Barendrecht.”Theo Duijvestijn, Wethouder EZ, Gemeente Westland

Blijf up to date met ontwikkelingen in de Greenport met onze nieuwsbrief:

Greenport Horti Campus

Greenport Horti Campus is een bundeling van krachten van bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen en overheden om de innovatiekracht en concurrentiepositie van de Greenport Westland-Oostland-Barendrecht blijvend te versterken. De partners in de Greenport Horti Campus willen beter onderwijs voor studenten en medewerkers, kennis dichter bij de ondernemers organiseren en aansprekende faciliteiten.

Greenport Horti Campus

Copyright © 2013 Greenport Horti Campus. Alle rechten voorbehouden.