Logo-partner

Bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden in de regio Westland-Oostland-Barendrecht vormen samen het krachtige netwerk om inhoud en richting te geven aan de kennis die onze greenport nu en in de toekomst nodig heeft. Dit doen we vanuit de overtuiging dat het behoud en versterking van onze topsector draait om het ontsluiten van kennis en het realiseren van innovatiekracht. Partners van de Greenport Horti Campus bouwen met elkaar verder aan het kennisfundament.

Wij bouwen samen aan een internationaal gerichte greenport, die voorop loopt in innovatie en duurzaamheid. Wij leveren een bijdrage in de vorm van inspirerende faciliteiten, stages, afstudeeropdrachten, praktijkgericht onderzoek en boeiend vakantiewerk. Wij investeren ook in kennis in onze huidige werknemers en spannen ons in om te zorgen dat kennis geborgd blijft binnen ons cluster. Als partners slaan wij de brug tussen het kennisaanbod en de kennisbehoefte, tussen opleiding en praktijk. Wij kunnen als partner gebruik maken van inspirerende faciliteiten en meeting points en van de kennisinfrastructuur die het netwerk biedt. Wij leveren met elkaar een onderdeel van de puzzel!

Contact Form
Verplicht

Add a comment

Blijf up to date met ontwikkelingen in de Greenport met onze nieuwsbrief:

Greenport Horti Campus

Greenport Horti Campus is een bundeling van krachten van bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen en overheden om de innovatiekracht en concurrentiepositie van de Greenport Westland-Oostland-Barendrecht blijvend te versterken. De partners in de Greenport Horti Campus willen beter onderwijs voor studenten en medewerkers, kennis dichter bij de ondernemers organiseren en aansprekende faciliteiten.

Greenport Horti Campus

Copyright © 2013 Greenport Horti Campus. Alle rechten voorbehouden.