Nieuws

 1. GHC

  Greenport Collegetour-livestream @Tomatoworld

  by
  Comment
  Maak kennis met enkele zeer actuele thema’s in Tomatoworld. We zijn als sector niet zo goed om uit te dragen wat we doen. Het gebruik van biologische gewasbescherming, de tuinbouw als energieleverancier. Het zijn goed bewaarde geheimen. 10 jaar geleden vond Miranda van den Ende dat daarin verandering moest komen. ‘’We wilden het verhaal van de tuinbouwsector een gezicht geven. En dat werd Tomatoworld’’. Greenport Collegetour goes livestream @Tomatoworld In...
 2. GHC

  Chinese kennis beschikbaar voor de Nederlandse tuinbouw

  by
  Comment
  De Chinese glastuinbouw groeit aanzienlijk. Maar er wordt nog steeds met veel bewondering en enthousiasme naar de innovaties en ontwikkelingen in de Nederlandse tuinbouw gekeken. Inholland heeft daarom een intensieve samenwerking met twee Chinese universiteiten. Elk jaar zijn er ongeveer 25 Chinese HBO studenten over om kennis en ervaring op te doen.   Ook dit jaar zijn er weer 25 dolenthousiast Chinese studenten in Nederland. Momenteel volgen ze de opleiding...
 3. GHC

  Fraaie resultaten Mobiliteitscentrum, Kasgroeit en Stagestimulator

  by
  Comment
  Om voldoende innovatieve ondernemers, gekwalificeerd personeel te krijgen én te behouden voor de glastuinbouw stimuleert LTO Glaskracht Nederland de activiteiten van het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw, Kas Groeit en de Stagestimulator. Een overzicht van de resultaten. Hoe boei en bind je medewerkers voor de glastuinbouw? Een uitdaging waar het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw, Kas groeit en de Stagestimulator, in samenwerking met LTO Glaskracht Nederland en de sector, voor staan. Een sector die over voldoende...
 4. GHC

  Greenport Westland-Oostland wordt Greenport West-Holland

  by
  Comment
  Greenport West-Holland is de nieuwe naam van Greenport Westland-Oostland. De oude naam van het regionale samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen dekte de lading niet meer: het gebied waarin de Greenport actief is, bestrijkt inmiddels een grotere regio. Binnen Greenport West-Holland werken regionale en lokale overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen (zoals onderzoeksinstanties en onderwijsinstellingen) samen aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Deze samenwerking wordt ook...
 5. GHC

  Greenport Collegetour Goes Live-stream, Tomatoworld

  by
  Comment
  Vooraankondiging: Maak kennis met enkele zeer actuele thema’s in Tomatoworld. U hoeft niet de deur uit, gewoon vanaf uw werkplek of thuis achter de computer of tablet. Via WhatsApp kunt u vragen stellen, inloggen of speciale software is niet nodig. U kunt via 1 klik op deze website de Live Stream volgen. Thema’s bij Tomatoworld: Klimaatverandering, waterschaarste, urbanisatie, beschikbaarheid van veilig voedsel, verspilling en eindigheid van fossiele brandstoffen, duurzame energie en...
 6. GHC

  Nieuwe seizoen basiscursus HNT

  by
  Comment
  LTO Glaskracht Nederland en Kas als Energiebron organiseren al voor het 5e jaar de kennismaking met een andere kijk op telen. Meer dan 400 telers hebben eerder de cursus Het Nieuwe Telen (HNT) gevolgd die bestaat uit 8 bijeenkomsten verspreid over het jaar. Er zijn nieuwe groepen in voorbereiding voor (belichtende) tomatentelers in Zuid-West Nederland, amaryllis en Fresia, paprika in Westland/Oostland en voor potplanten telers. Maar ook voor andere teelten...
 7. GHC

  ”Mijn mening over de tuinbouw is 180 graden omgedraaid”

  by
  Comment
  “Hoe enthousiast was ik drie maanden geleden over de tuinbouw? Om eerlijk te zijn niet heel erg.” Aan het woord is Maarten Zwinkels, stagiair bij Beekenkamp. “Ik woon in het Westland waar de tuinbouw erg groot is, mijn vader heeft zijn eigen tuinbouwbedrijf in de groenten en mijn oom werkt in de sierplanten. Ondanks deze achtergrond heeft de tuinbouw mij nooit echt aangetrokken. Na twee maanden te hebben meegelopen bij Beekenkamp...
 8. GHC

  Forse stijging vervulde stage-opdrachten glastuinbouw

  by
  Comment
  In 2017 is door tussenkomst van Stagestimulator Martijn van Velzen in het eerste halfjaar al tachtig procent van de tachtig aangeboden stage-/afstudeeropdrachten in de glastuinbouw vervuld. In 2016 was dit vierenveertig procent van de in totaal honderdnegen aangeboden stage-/afstudeeropdrachten over het hele jaar. De verwachting is dat het aantal stage-opdrachten voor 2017 nog zal stijgen. De verhouding MBO / HBO is hierin structureel drieëndertig om zesenzestig procent. Er is een...
 9. GHC

  Jongeren showen echte leven tuinbouwsector

  by
  Comment
  Op 16 mei en 3 juli vonden de eerste twee Masterclasses ‘content schrijven’ plaats die georganiseerd werden door HortiValley voor jonge mensen uit de tuinbouwsector. Wie graag vlogs wil maken over werken in de tuinbouwsector was hier aan het goede adres. De masterclass was gratis op de prachtige locatie van Koppert Cress. Wie na een aaantal maanden de meeste views weet te genereren in het eigen netwerk en daarbuiten, maakt...
 10. GHC

  Stagiair biedt kansen in huidige arbeidsmarkt

  by
  Comment
  De glastuinbouwsector wil voorop blijven lopen op het gebied van voedsel, energie en water. Voor functies op het gebied van logistiek, techniek, marketing en management, maar ook robotica, biotechnologie en duurzaamheid zijn specialisten nodig. In de huidige arbeidsmarkt zijn die steeds moeilijker te vinden. Stagiairs kunnen hierbij kansen bieden. Voor de nieuwe generatie jongeren is een carrière in de (glas)tuinbouw niet zo voor de hand liggend. Dit komt door onbekendheid met...

Blijf up to date met ontwikkelingen in de Greenport met onze nieuwsbrief:

Greenport Horti Campus

Greenport Horti Campus is een bundeling van krachten van bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen en overheden om de innovatiekracht en concurrentiepositie van de Greenport Westland-Oostland-Barendrecht blijvend te versterken. De partners in de Greenport Horti Campus willen beter onderwijs voor studenten en medewerkers, kennis dichter bij de ondernemers organiseren en aansprekende faciliteiten.

Greenport Horti Campus

Copyright © 2013 Greenport Horti Campus. Alle rechten voorbehouden.