Innovatie en Demonstratie Centra


Voor een vitaal en internationaal concurrerend toekomstperspectief voor de Greenport, is het noodzakelijk dat er de komende jaren binnen het tuinbouwcluster zowel proces- als productinnovatie plaatsvindt met impact op de gehele sector.

Doorbraakinnovaties zijn daarom hard nodig, o.a. op het terrein van teelt, energie, smaak en robotica. Belangrijk is dat er een omgeving wordt gecreëerd waar deze doorbraakinnovaties kunnen plaatsvinden, waarna de kennis structureel gedeeld kan worden met ondernemers in de greenport.

In een IDC, Innovatie Demonstratie Centrum, starten bedrijven en kennisinstellingen op een fysieke locatie met het dichtbij de ondernemer demonstreren, toepassen en implementeren van innovaties. De IDC’s worden geleid door projectpartners die bewezen hebben om in staat te zijn de brug te kunnen slaan naar (of tussen), ondernemers en andere stakeholders in de tuinbouwsector. Er zijn vier kernactiviteiten:

  1. Demonstreren van toonaangevende nieuwe technologieën en innovatieve methoden van werken.
  2. Kennis uitwisselen en kansen signaleren
  3. Ondersteuning bij het uitwerken van deze kansen.
  4. Het creëren van doorbraakprojecten en breed communiceren daarvan.

Vragen

De IDC’s zijn te vinden bij Wageningen UR Glastuinbouw en GreenQ in Bleiswijk, en de Demokwekerij in het Westland in samenwerking met TNO en TU Delft. Heeft u een vraag of opmerking voor de IDC’s? Stel die hieronder en dan zorgen wij dat u antwoord krijgt van de juiste IDC.

Uw naam*

Uw email*

Telefoon*

Bedrijf*

Wat kunnen de IDC's voor u doen:

Onderwerp

Uw kennisvraag


Blijf up to date met ontwikkelingen in de Greenport met onze nieuwsbrief:

Greenport Horti Campus

Greenport Horti Campus is een bundeling van krachten van bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen en overheden om de innovatiekracht en concurrentiepositie van de Greenport Westland-Oostland-Barendrecht blijvend te versterken. De partners in de Greenport Horti Campus willen beter onderwijs voor studenten en medewerkers, kennis dichter bij de ondernemers organiseren en aansprekende faciliteiten.

Greenport Horti Campus

Copyright © 2013 Greenport Horti Campus. Alle rechten voorbehouden.