Greenport Westland-Oostland wordt Greenport West-Holland

Posted by
|

Greenport West-Holland is de nieuwe naam van Greenport Westland-Oostland. De oude naam van het regionale samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen dekte de lading niet meer: het gebied waarin de Greenport actief is, bestrijkt inmiddels een grotere regio.

Binnen Greenport West-Holland werken regionale en lokale overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen (zoals onderzoeksinstanties en onderwijsinstellingen) samen aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Deze samenwerking wordt ook wel een ‘triple helix’ genoemd.

Aanvankelijk richtte de activiteiten van de Greenport zich vooral op de traditionele tuinbouwgebieden in de regio. Daarom werd destijds gekozen voor de toevoeging ‘Westland-Oostland’. Maar de Greenport is gegroeid. Daardoor is het tijd voor een naamswijziging.

Allereerst is het werkingsgebied van de Greenport gegroeid. Een groot deel van de gemeenten in Zuid-Holland heeft zich aangesloten bij het samenwerkingsverband, naast de provincie Zuid-Holland. Bovendien is de focus van de Greenport ook breder dan de traditionele tuinbouw. Zo houdt de Greenport zich ook bezig met onderwerpen als biobased tuinbouw en ‘Feeding and Greening the Mega-cities’. Cross-overs met andere sectoren en werkgebieden als gezondheidszorg, techniek (digitalisering), energie en de stedelijke omgeving zullen steeds meer de toekomst van de tuinbouw bepalen.

Voor meer informatie:
greenportwestholland.nl

Add a comment

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Blijf up to date met ontwikkelingen in de Greenport met onze nieuwsbrief:

Greenport Horti Campus

Greenport Horti Campus is een bundeling van krachten van bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen en overheden om de innovatiekracht en concurrentiepositie van de Greenport Westland-Oostland-Barendrecht blijvend te versterken. De partners in de Greenport Horti Campus willen beter onderwijs voor studenten en medewerkers, kennis dichter bij de ondernemers organiseren en aansprekende faciliteiten.

Greenport Horti Campus

Copyright © 2013 Greenport Horti Campus. Alle rechten voorbehouden.